Friday, October 13, 2006

Veldig brukbart

Jeg er en av dem som aldri, aldri husker hvilken uke det er. Folk rundt meg (et par av dem er lærere, det kan ha noe med saken å gjøre) snakker om ting som kommer til å skje i uke 42 og jeg aner ikke når det er. Eller det vil si, nå gjør jeg det. Denne linken gikk rett i bokmerkelinja. Takk, Sverige!

No comments: