Friday, October 20, 2006

Til rette vedkommende

Torskebestanden er truet, og forholdene ser ikke ut til å bedre seg med mindre torskefisket blir lagt på is i noen år. Dette er femte år i trekk at forskere har anbefalt forbud mot torskefiske uten at politikerne har tatt konsekvensen. Kan noen (kom igjen, Helga) gjøre noe? Jeg vil spise torsk i framtida og kan godt la være i noen år for å beholde muligheten.

Andre truede bestander er rødspette, tunge og ansjos (her burde danskene også melde seg på banen, hvordan skulle de kunne leve uten?). Den positive siden av saken er at sildebestanden trives. Heldigvis.

Presset på fiskebestandene har selvfølgelig en sammenheng med forbruket blandt befolkningen. Det du kan gjøre selv er å nøye deg med å spise bæredyktig fisk - boikott torsk og hold deg til sild i stedet. Oppdrettslaks (særlig hvis den er økologisk eller miljømerket på andre måter, siden fiskeoppdrett i utgangspunktet forurenser en del) er også et alternativ. Feit fisk er sunt også.

Artikkel fra the Guardian

No comments: